https://api.whatsapp.com/send?phone=972524712124

לחצו עלי בבקשה


איך מזמינים ל"אבי סוויטות", ?

על מנת לבצע הזמנה יש ליצור קשר ולוודא שהתאריך והחדר שהנך מעוניין פנוי , לאחר מכן יש להעביר מקדמה על סך מחצית מסכום ההזמנה בשלל אמצעים , לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח צילום מסך בווטסאפ ומרגע זה הסוויטה שמורה עבורך

ניתן לשלם בטלפון באמצעות כרטיס אשראי

כל כרטיסי האשראי למעט דיינרס

ניתן לשלם באמצעות כל אפליקציה של העברה בנקאית

להעביר לבנק הפועלים סניף 628 חשבון 407051