להזמנת ושמירת חדר יש להעביר מקדמה ,טרם העברת המקדמה יש לבדוק בווטסאפ שהסוויטה עדיין פנויה, שימו לב-לא תישמר סוויטה ללא העברת מקדמה של 50% מהסכום