דירה מס 1

חדר נוף  

דירה מס' 9

חדר נוף  

דירה מס 7

חדר נוף